Florin Stoica : Problemele specifice metropolelor : 1 Cor 1,1- 3