Viziunea Bisericii

O dedicare totală pentru marea poruncă – iubirea de Dumnezeu si de semeni, pentru marea conditie – sfintirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, si pentru marea trimitere – facerea de ucenici; va atrage binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi si pentru cei din jurul nostru.

Descriere:

Frati si surori, acestea trei sunt cele mai importante lucruri din scripturi: dragostea, sfintirea si vestirea Cuvântului.

Dragostea (Marcu 12,29-30) – Dragostea pentru Dumnezeu si pentru semeni, spunea apostolul Ioan, se vede prin dragostea de oameni: ”cine nu iubeste pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?” 1Ioan 4, 20. Să ne dedicăm mai mult dragostei dintre noi, să o manifestăm prin fapte: să fim mai calzi, mai buni, mai întelegători, mai răbdători. Prin asta dovedim dragoste de Dumnezeu, dacă vom trata cum trebuie pe cel de lângă noi.

Sfintirea (Evrei 12,14) – Sfintenia este atributul de bază a lui Dumnezeu. În templul ceresc asta se strigă în închinare: ”Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul o?tirilor!” Isaia 6,3. De aceea în Evrei 12, 14 se spune că fără sfin?ire nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Aceasta este marea condi?ie! Să lucrăm la asta în ascuns si în public, prin puterea lui Dumnezeu si prin decizia noastră. Să nu ne înselăm, voia lui Dumnezeu pentru noi este sfintirea noastră! 1Tes. 4,3.

Vestirea Cuvântului (Matei 28,19-20) – Propovăduirea Evangheliei este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea oamenilor, iar facerea de ucenici este misiunea noastră. Lucrarea de facere de ucenici, de câstigarea sufletelor pentru Hristos se face prin darul Duhului Sfânt. Să punem accent pe acesta! Asa ne vom feri inimile de mândrie, darul este dat de Dumnezeu, nu este al nostru; este dar, nu e pe merit; este dat, nu se alege. Dacă îti vei pune talantul în negot, dacă vei înflăcăra darul care este în tine, atunci vei începe să câstigi suflete pentru Hristos. Nu trebuie să ne temem, această lucrare se face prin puterea lui Dumnezeu, noi suntem împuterniciti pentru aceasta.

* Dedicarea fată de acestea trei se face prin stăruinta în cuvânt, în rugăciune si post, si în formarea caracterului împreună cu fratii în Hristos!

Domnul să ne dea biruintă în acestea!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*