Home » Meditatia saptamanii

Meditatia saptamanii

Matei 9

LECȚIA IV – CAP. 9 LUCRAREA LUI ISUS “Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar putini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.” (Mt 9:37–38). Domnul și-a arătat puterea peste boli, peste natură și demoni, dar ce poate face El în privința păcatului? În acest capitol Domnul atrage atenția supra păcatului, pentru ...

Read More »

Matei 8

LECȚIA III – CAP. 8 PUTEREA LUI ISUS „Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor.” (Mt 8:11). În capitolele 8-9 Domnul face zece miracole. Nu sunt date cronologic decât ultimele patru în care a participat. Trebuie să ne punem întrebarea, ...

Read More »

Matei 7

LECȚIA II – CAP. 7 ADEVĂRATUL DISCERNĂMÂNT “Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, șimulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, șiputini sunt cei ce o află.” (Mt 7:13–14). Cărturarii și fariseii se făceau vinovați de o judecată greșită față ...

Read More »

Lucrarea Duhului Sfânt

Duhul Sfânt este a treia persoană din sfânta treime, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, de aceeași substantă cu Tatăl și cu Fiul, persoană atotștiutoare, atotprezentă, atotputernică și infinită. Din toate darurile date de Dumnezeu omenirii, nu există nici unul mai mare decât prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are multe funcții, roluți și activități. În lume – Duhul Sfânt face o ...

Read More »

Întotdeauna este o ieșire!

”Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.” 1Corinteni 10,13 În textul acesta apostolul Pavel ne spune că ispitele și încercările sunt greutăți, ...

Read More »

Patru obstacole în educația copiilor creștini

Duminica aceasta am fost îndemnați să ne rugăm pentru familiile noastre, pentru înțelepciune în educarea copiilor noștri. De aceea voi veni cu câteva îndemnuri pentru educarea copiilor noștri. În casele creștine există un mare avantaj al prezenței cuvântului lui Dumnezeu, însă nu suntem scutiți de erori, cel rău are metodele lui în a face pe creștini să greșească în educația ...

Read More »

Hristos a înviat!

Învierea Domnului Isus a marcat cel mai mult biserica primară astfel încât mesajul lor principal era despre înviere. Învierea dovedea supremația lui Hristos asupra morții, biruința Lui și dovada răscumpărării noastre. Supremația Domnului Isus se vede prin faptul că odată înviat, El nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra Lui. (Romani 6,9) Acest lucru ne arată ...

Read More »

Viziunea bisericii ”Isus Mântuitorul”

Legendă: Hristos Domnul Isus a venit pe pământ a trăit o viață fără păcat, a vestiti calea mântuirii, a murit și a înviat pentru păcatele oamenilor, apoi a încredințat ucenicilor mandatul câștigării de suflete. Domnul Isus este centrul bisericii Sale, biserica este trupul Său, toate categoriile de slujitori sunt ancorați în El, atât noii convertiți cât și conducătorii în Hristos. ...

Read More »

Ascultă Israele! – Deuteronom 6,1-9

Dragi frați și surori, sper că vă găsesc bine cu aceste cuvinte! Am ajuns cu studiul Vechiului Testament în cartea Deuteronom. Cartea aceasta este așa de relevantă pentru zilele noastre, cum a fost și în vremurile Domnului Isus, la 1500 de ani de când a fost scrisă. Domnul în ispitirea din pustie a citat doar din cartea Deuteronom. Era un ...

Read More »