Home / Meditatia saptamanii

Meditatia saptamanii

Matei 9

LECȚIA IV – CAP. 9 LUCRAREA LUI ISUS “Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar putini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.” (Mt 9:37–38). Domnul și-a arătat puterea peste boli, peste ...

Read More »

Matei 8

LECȚIA III – CAP. 8 PUTEREA LUI ISUS „Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor.” (Mt 8:11). În capitolele 8-9 ...

Read More »

Matei 7

LECȚIA II – CAP. 7 ADEVĂRATUL DISCERNĂMÂNT “Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, șimulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la ...

Read More »

Lucrarea Duhului Sfânt

Duhul Sfânt este a treia persoană din sfânta treime, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, de aceeași substantă cu Tatăl și cu Fiul, persoană atotștiutoare, atotprezentă, atotputernică și infinită. Din toate darurile date de Dumnezeu omenirii, nu există nici unul mai ...

Read More »

Întotdeauna este o ieșire!

”Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ...

Read More »

Patru obstacole în educația copiilor creștini

Duminica aceasta am fost îndemnați să ne rugăm pentru familiile noastre, pentru înțelepciune în educarea copiilor noștri. De aceea voi veni cu câteva îndemnuri pentru educarea copiilor noștri. În casele creștine există un mare avantaj al prezenței cuvântului lui Dumnezeu, ...

Read More »

Hristos a înviat!

Învierea Domnului Isus a marcat cel mai mult biserica primară astfel încât mesajul lor principal era despre înviere. Învierea dovedea supremația lui Hristos asupra morții, biruința Lui și dovada răscumpărării noastre. Supremația Domnului Isus se vede prin faptul că odată ...

Read More »

Viziunea bisericii ”Isus Mântuitorul”

Legendă: Hristos Domnul Isus a venit pe pământ a trăit o viață fără păcat, a vestiti calea mântuirii, a murit și a înviat pentru păcatele oamenilor, apoi a încredințat ucenicilor mandatul câștigării de suflete. Domnul Isus este centrul bisericii Sale, ...

Read More »

Ascultă Israele! – Deuteronom 6,1-9

Dragi frați și surori, sper că vă găsesc bine cu aceste cuvinte! Am ajuns cu studiul Vechiului Testament în cartea Deuteronom. Cartea aceasta este așa de relevantă pentru zilele noastre, cum a fost și în vremurile Domnului Isus, la 1500 ...

Read More »