Matei 8

LECȚIA III – CAP. 8

PUTEREA LUI ISUS

„Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la

masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor.”

(Mt 8:11).

În capitolele 8-9 Domnul face zece miracole. Nu sunt date cronologic

decât ultimele patru în care a participat. Trebuie să ne punem

întrebarea, de ce Domnul a făcut aceste miracole? Cu siguranță a vrut

să împlinească nevoile oamenilor. Dumnezeu nu este preocupat doar

de binele veșnic al omului, ci și de cel temporal, în prezent. Pentru

evrei semnele nu erau neapărat o confirmare că vine de la Dumnezeu

(chiar și Satan poate face miracole 2Tes. 2,9). Miracolele în cazul

Domnului Isus au împlinit și profețiile din VT (Isaia 29,18-19; 35,4-

6). Alături de compasiune și profețiile mesianice, miracolele mai

jucau și un rol de a dovedi adevărurile predicate. Miracolele erau un

fel de predici în acțiune. În timpul lui Moise miracolele erau o apăsare

de la Dumnezeu pentru egipteni, aici, erau un îndemn pentru a lua o

decizie.

LUNI – Citește: Matei 8,1-4

Anumite categorii de oameni erau proscrise pentru evrei: leproșii,

neamurile și femeile. În special pentru farisei. Mulți farisei se rugau în

fiecare dimineață: „Îți mulțumesc că sunt bărbat și nu femeie, că sunt

evreu și nu sunt dintre neamuri, că sunt liber și nu sclav”. Erau mai

multe reguli pentru leproși în Israel, printre altele: să stea izolat de

comunitate, și să strige „Necurat, necurat!” când alții se apropiau. Însă

14

aici îi vedem călcând regula și venind la Domnul Isus ca să îi vindece,

așa de mare încredere aveau în El. Lepra este o ilustrație a

păcatului (Isaia 1,5-6). Lepra era contagioasă, de aceea nu trebuia să

se atingă de nici un om. Însă vedem că Domnul se atingea de ei, asta

ne transmite un mesaj, că El s-a apropiat de păcătoși pentru a îi salva,

a-i vindeca, ba încă a fost făcut păcat pentru noi (2Cor. 5,21).

Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie salvați și nici unul să nu piară

(1Tim. 2,3-4; 2Pet. 3,9).

Ce ilustrează vindecarea leprei pentru noi cei care am fost

mântuiți?

MARȚI – Citește: Matei 8,5-13

Sutașul era responsabil peste o sută de oameni din armata romană. În

Faptele apostolilor când ni se vorbește de sutași, vedem că sunt

oameni de caracter, cu un sens al datoriei, și omul acesta era la fel.

Acesta avea un rob la care ținea mult, și era bolnav.Domnul laudă

acest soldat profesionist pentru credința lui. El înțelegea principiul

autorității foarte bine, cel care stă sub autoritate are puterea să exercite

autoritate. Dacă nu mai stai sub autoritate, atunci nu ai putere să

exerciți autoritatea.

Ce a spus Domnul sutașului cu robul bolnav și de ce?

15

MIERCURI – Citește: Matei 8,14-17

Soacra lui Petru era în pat cuprinsă de friguri. Femeia în Israel nu avea

un statut privilegiat. Isus a vindecat-o cu o atingere și ea, ca răspuns la

binefacerea primită, a început să îi slujească. Pare a fi un miracol

mărunt, dar după apusul soarelui citim că mulți oameni au venit în

casa aceea la Isus cu nevoile lor, pe mulți i-a eliberat de demoni, pe

alții i-a vindecat de bolile lor. Înțelegem de aici că vindecarea unei

case, aduce vindecarea unei comunități. O schimbare adusă în viața

unei femei, face posibil ca schimbarea să ajungă în viața multor

oameni.

Care a fost rezultatul vindecării soacrei lui Petru?

JOI – Citește: Matei 8,18-22

Lucrarea Domnului era începută, dar persecuția nu era cunoscută. Din

acest motiv mulți voiau să devină ucenicii Domnului, dar aceștia nu își

dădeau seama că pentru asta trebuie să fi gata să plătești un preț. Până

acum ei văzuse la Domnul învățături extraordinare, miracole

nemaiauzite, și din acest motiv oamenii erau foarte îndemnați să

devină ucenicii Domnului Isus. Domnul însă știa că urma să vină

persecuția, urma să vină încercările și necazurile, pe care actualii

pretendenți la ucenicie nu le aveau în vedere. De aceea Domnul le

pune în vedere faptul că Fiul omului nu are unde își odihni capul. A fi

ucenic implică o lucrare continuă. Un altul cerea Domnului să își

16

îngroape părintele. Răspunsul Domnului nu este să nu își respecte

părintele, ci să aibă prioritățile corecte în viață, iar Domnul este mai

presus și de părinții noștri.

Ce înseamnă în viața noastră astăzi ceea ce a vrut să spună

Domnul prin expresia: „Fiul omului nu are unde își odihni

capul”?

VINERI – Citește: Matei 8,23-27

Marea Galileei are 13 mile lungime și opt mile lățime. Nu este

obișnuit să fie furtuni mari pe ape. Totuși Domnul cu siguranță știa de

furtună și ar fi putut să o prevină nepornind la drum, dar El a permis

asta ca să îi învețe o lecție. Domnul dormea. Tocmai vorbea că Fiul

omului nu are unde își odihni capul. Aici avem dovada. Însă lecția era

că Fiul era așa de liniștit pentru că se încredea în Tatăl său în orice

situație. Același lucru ar fi trebuit să-l facă și ucenicii. Nu a fost greșit

că l-au trezit, ci atitudinea cu care l-au trezit a fost greșită. Ar fi trebuit

să se încreadă în Dumnezeu chiar și în contextul unei furtuni. Domnul

le-a dovedit puterea Sa chiar și asupra naturii.

Isus a dovedit că are putere asupra naturii în toată complexitatea

ei. Cum influențează acest lucru credința ta?

17

SAMBĂTĂ – Citește: Matei 8,28-34

Acest incident dramatic ne arată ce poate face Satana cu un om, să îl

înrobească să-și piardă controlul de sine, cu frici, izolându-l de casă,

de prieteni, de bucurie, și dacă e posibil să îl condamne pentru

eternitate la judecată. De asemenea, ne arată ce poate să facă

societatea, să îl izoleze, să îl respingă, dar fără să fie capabilă să îl

ajute cu ceva. Ceea ce le-a făcut Domnul acestor doi demonizați este

relevant pentru oricare din noi. El poate vindeca pe oricine și elibera

de astfel de posedări. Domnul a venit la ei înfruntând furtuna ca să

facă asta. Acesta este harul lui Dumnezeu! El i-a eliberat prin puterea

cuvântului Său. El i-a restaurat psihic, social, și comportamental.

Marcu 5,1-20 consemnează că unul i-a cerut să devină ucenicul Lui,

dar Domnul l-a trimis la ai săi să le spună tot ce i-a făcut Domnul.

Sunt trei rugăciuni în acest eveniment: 1) demonii cereau

Domnului să îi lase să meargă într-o turmă de porci; 2) locuitorii

acelui ținut Îi cerea să plece; 3) omul eliberat I-a cerut să îi dea voie să

Îl urmeze (Marcu 5,18-20). Domnul a răspuns cererilor demonilor, a

locuitorilor, dar nu a omului vindecat! Domnul a dat comunității

aceleia pace, ceea ce poate nu o avea de mult timp din cauza acelui

suflet ținut captiv de Satan.

Domnul a refuzat cererea celui eliberat de demoni. Ce ne spune

asta despre slujirea lui Dumnezeu?

18