Matei 9

LECȚIA IV – CAP. 9

LUCRAREA LUI ISUS

“Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar putini sunt

lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la

secerișul Lui.”

(Mt 9:37–38).

Domnul și-a arătat puterea peste boli, peste natură și demoni, dar ce

poate face El în privința păcatului? În acest capitol Domnul atrage

atenția supra păcatului, pentru că mai importantă decât vindecarea și

eliberarea este pacea cu Dumnezeu, mântuirea.

LUNI – Citește: Matei 9,1-8

Aici este cazul unui om paralizat, el nu se putea ajuta pe sine, avea

însă patru prieteni care au făcut tot ce au putut ca să îl aducă înaintea

Domnului. Și l-au adus. Domnul l-a vindecat și i-a spus că păcatele îi

sunt iertate. Nu știm dacă boala se datora păcatelor, dar știm că el avea

nevoie să fie iertat de păcate. Nu putem spune că oricine primește

iertare se și vindecă, dar putem spune că mai importantă decât

vindecarea trupului este curățirea inimii de orice vină și păcat. Omul

pate fi în felul acesta în pace cu Dumnezeu. Nu trebuie să concludem

de aici că toți oamenii bolnavi sunt așa datorită păcatelor. Dar omul

acesta s-a întors acasă cu trupul și cu sufletul vindecat. Asta este

intenția finală a lui Dumnezeu să restaureze întreaga noastră ființă.

Ce este mai ușor să zici: „ești vindecat”, sau „ești iertat”? Dar ce

crezi că este mai important să se zică unui om, care din cele două?

De ce?

19

MARIȚI – Citește: Matei 9,9-13

Domnul în pasajul acesta îl cheamă pe Matei să îl urmeze. Vedem cât

de scurt o face. Aici vedem umilința lui Matei, el nu și-a ascuns

trecutul, nici nu l-a justificat în vreun fel. Vameșii, perceptorii de taxe,

erau printre cei mai disprețuiți din societatea evreiască. Banii pe care

îi cereau, erau bani pentru romani în parte, dar erau și bani storși

pentru venit personal (Luca 19,8). Fariseii de aceea au început să

vorbească pentru că erau intrigați de apropierea Domnului de această

pătură socială. Domnul le spune:„cei bolnavi au nevoie de doctor”.

Acum fariseii se gândeau la Matei că era cel bolnav, și era adevărat,

dar ce era mai trist este că pe ei se vedeau sănătoși spiritual, și de

aceea nici nu au putut fi vindecați. Expresia: „Milă voiesc, iar nu

jertfă” era o expresie care făcea referire la Osea 6,6; dar era și o

expresie evreiască ce sublinia importanța legii morale mai mare decât

a celei ceremoniale.

Dacă Domnul se îndură și de cei mai disprețuiti și corupți oameni

din societatea evreiască, ce revers are acest lucru în societatea

actuală? Cum mă afectează pe mine acest lucru?

MIERCURI – Citește: Matei 9,14-17

20

Ucenicii lui Ioan și fariseii posteau des, iar ucenicii Domnului nu

posteau deloc. Atunci au întrebat pe Domnul despre asta. Domnul

folosește analogia cu petrecerea de nuntă, și spune că atâta timp cât

este Mirele prezent, e prea multă bucurie pentru post. Va veni vremea

când Domnul va fi luat și atunci vor posti. Domnul folosește o altă

analogie, cum nu se potrivește peticul de stofă nouă la un material

vechi, la fel de nefolositoare e încercarea de a aplica ca un petic

adevărul Noului Legământ la formele vechi ale ritualurilor prevăzute

de Legea lui Moise. Domnul nu a venit să restaureze legea lui Moise,

nu avenit nici măcar să mixeze legea cu harul, El a venit să ne aducă o

viață nouă!

Domnul a spus că va veni vremea când Mirele va fi luat, atunci

vor posti. Cum ne afectează pe noi astăzi acest adevăr?

JOI – Citește: Matei 9,18-26

Fiica lui Iair era bolnavă pe moarte, și Iair a căutat pe Domnul pentru

fiica lui, el era un fruntaș al sinagogii, și a făcut asta chiar dacă ceilalți

lideri religioși îi creau probleme pentru asta. În timp ce voia să facă

asta, niște prieteni au venit și i-au spus că fata a murit. Domnul a

sesizat situația și a susținut imediat pe Iair. Să avem credință în

cuvintele Domnului, indiferent cum ne simțim, indiferent ce zic alții,

sau indiferent de circumstanțe. Casa lui Iair era pe punctul de a își

pierde pacea, dar Domnul o învie pe fată și restaurează bucuria în acea

21

casă.Marcu 5,26 ne spune de femeia care a încercat la mulți medici să

se vindece, dar a fost în zadar, nici unul nu a putut să o ajute.

Imaginați-vă ce descurajare a simțit ea. Speranțele ei erau frânte.

Datorită legilor iudaice și a situației ei, ea era necurată (Lev. 15,25).

Domnul a determinat-o să își mărturisească starea, că a fost bolnavă și

s-a vindecat. Lucrul acesta face pe mai mulți să se încreadă în El. Nu o

credință puternică ne va ajuta, ci o credință într-un Dumnezeu puternic

ne va ajuta.

De ce crezi că Domnul a determinat-o pe femeia vindecată să

vorbească?

VINERI – Citește: Matei 9,27-34

Avem consemnat că Domnul a vindecat șase orbi și toți au fost cazuri

diferite. Cei doi orbi știau că este Fiul lui David și au perseverat

venind după El în casă, cu siguranță însoțiți de un prieten care i-a

ajutat. Orbirea este o ilustrației a ignoranței și a necredinței (Is.6,10;

Mat. 15,14). Un om trebuie să fie născut din nou pentru a vedea

lucrurile lui Dumnezeu (Ioan 3,3). El trebuie să vegheze pentru ca să

poată crește spiritual (2Petru 1,5-9). Ultimul miracol din această

secțiune implică un demon. Este diferență între boală și activitate

demonică. Demonii au putere să cauzeze probleme fizice, în cazul

nostru muțenie. Oamenii au admis după vindecare, că așa ceva nu se

mai făcuse în Israel. Dar liderii religioși nu au acceptat că Isus este

22

Mesia. Însă trebuia să explice cumva acest fenomen, și cum îl puteau

explica decât pretinzând că folosește puterea celui rău? Prin aceasta

aruncau pe cei necredincioși exact în mâinile Satanei.

Cum a fost vindecat orbul de atunci ca cel necredincios de astăzi?

SÂMBĂTĂ – Citește: Matei 9,35-38

Domnul Isus nu doar a vindecat, El a și învățat pe oameni și a avut

nevoie de alții, El a implicat ucenicii în rugăciune, în lucrarea de

predicare, în vindecare (Matei 10). Dumnezeu însuși a experimentat o

compasiune similară prin profeți. „Noroadele erau necăjite și risipite”.

Nevoile spirituale ale oamenilor erau chiar mai disperate decât nevoia

de vindecare fizică. Pentru împlinirea acelor nevoi erau necesari mai

mulți lucrători, lucrători la secerișul spiritual al sufletelor în vederea

salvării.

Cum putem ajuta secerișul despre care a vorbit Isus?