Viziunea bisericii ”Isus Mântuitorul”

viziune im

Legendă:

Hristos

Domnul Isus a venit pe pământ a trăit o viață fără păcat, a vestiti calea mântuirii, a murit și a înviat pentru păcatele oamenilor, apoi a încredințat ucenicilor mandatul câștigării de suflete.

Domnul Isus este centrul bisericii Sale, biserica este trupul Său, toate categoriile de slujitori sunt ancorați în El, atât noii convertiți cât și conducătorii în Hristos. El ține totul, fără El nu există biserica creștină.

I – Adunarea

Aceștia sunt toți oamenii dintr-o adunare, care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, credincioși sau necredincioși. În adunare cei necredincioși întreabă ca în Fapte 2,37 : ”Ce să facem?”.

Aici au venit la locul potrivit, pentru că din biserica lui Hristos se poate ajunge în Împărăția lui Dumnezeu prin pocăință și credință oficiind acest lucru în actul botezului.

II – Membrii

Aceștia sunt diferiți de ”Adunare” pentru că ei sunt aceia care au spus ”Da” lui Dumnezeu. Aceia care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului spre iertarea păcatelor lor.

Ei vor trebui să țină acest legâmânt, să nu dea înapoi, ci să persevereze pe cale până la sfârșit, ca în final să primească cununa vieții de la Domnul Isus.

III – Ucenicii

Aceștia sunt cei ce vor să se refacă, să se restaureze, iar acest lucru se realizează prin mijloacele harului: Stăruința în cuvânt (învățătura apostolilor), stăruința în părtășie (legătura frățească), stăruința în Cina Domnului, și în rugăciuni. Fapte 2,42.

Există diferență între membru și ucenic, datorita lui Simon vrăjitorul din Fapte 8,20-21. Aici Simon se botezase, dar el nu începuse să se refacă prin studiu, părtășie, sfințenie (Cină), rugăciune. El cerea bani ca să primească și el putere să facă ce făcea Petru. Petru îl mustră aspru că el nu are paste cu ucenicii.

Se poate vedea ușor că cei ce nu participă la astfel de activități în biserica locală nu cresc chiar în ani de zile. Întradevăr să vii la studiu, rugăciune, părtășie ia timp, energie, implică neînțelegeri, fricțiuni și împăcări, dar în mod duhovnicesc cine își asumă toate acestea se vede clar o creștere în maturitate în asemănare cu Hristos.

IV – Slujitorii

Aceștia sunt cei ce și-au identificat darul și chemare spirituală și își întrebuințează darul, vrând să ajute și pe alții.

Aceștia veghează asupra sfințeniei personale, pentru ca să poată fi credibili și eficienți în slujirea lor, potrivit cu 1Tim. 3.

Aceștia jertfesc timp, energie asemeni ucenicilor care și ei participă la întâlniri, diferența constă în faptul că la aceste înâlniri, ei conduc cântările, studiile, îndemnrule din cuvânt s.a.

V- Conducătorii

Vreau să specific faptul că orice conducător în Hristos niciodată nu este pe primul loc, ci el totdeauna este cel mult al doilea, după Hristos.

Dar el își asumă conducerea, responsabilitatea unei lucrări în mod consacrat, el adesea este dedicat acestei lucrări tot timpul, cum sunt aposolii, păstorii etc. Dar nu este neapărat să nu facă decât asta, și Pavel avea alt servici pentru susținere, dar sunt consacrați.

Aceștia devin slujitori între slujitori, așa cum apostolul Pavel slujea pe Timotei, Tit, și alții care erau ei la rândul lor episcopi, păstori. Astfel, conducătorii se ridică să slujească atât pe creștini, cât și pe alți lucrători, ei devin cănducători în generația lor pentru Hristos. Este forma cea mai înaltă de slujire a lui Hristos.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!