Hristos a înviat!

Învierea Domnului Isus a marcat cel mai mult biserica primară astfel încât mesajul lor principal era despre înviere.

Învierea dovedea supremația lui Hristos asupra morții, biruința Lui și dovada răscumpărării noastre.

Supremația Domnului Isus se vede prin faptul că odată înviat, El nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra Lui. (Romani 6,9) Acest lucru ne arată că ceea ce a făcut Isus nu mai are cale de întoarcere, și aici este vorba de viață, de veșnicie. Așa vom fi și noi dacă păstrăm până la sfârșit credința în Hristos!

Biruința Domnului Isus prin înviere se vede prin faptul că răutatea oamenilor și a celui rău a fost înfrântă. De acum omul nu mai are ce să facă. Domnul Isus deși era printre ei, era ca ei, El era superior lor, putea apărea și dispărea, putea trece prin ziduri. Era mai presus de ei, era întru-un trup de slavă. Domnul a obținut biruința totală asupra celor răi.

Învierea Domnului Isus este dovada răscumpărării noastre. Prin învierea Lui se dovedește faptul că am fost socotiți neprihăniți Romani 5,25. El după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. (Evrei 9,12) Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. (Evrei 9,14)

Dacă privim moartea și învierea Domnului Isus din perspectiva mântuirii noastre vedem adevărata ei valoare. El a făcut asta pentru că ne-a iubit și pentru că această cale era singura pentru ca noi să putem fi mântuiți de justiția dreaptă a lui Dumnezeu.

Lăudat să fie Dumnezeu!