Întotdeauna este o ieșire!

”Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.” 1Corinteni 10,13

În textul acesta apostolul Pavel ne spune că ispitele și încercările sunt greutăți, dar niciodată de netrecut:

  • Nici una nu este peste puterea noastră – ci Dumnezeu totdeauna le trimite, le îngăduie potrivit cu puterea noastră. Poate o încercare îți pare grea, un lucru e sigur, nu este peste puterea ta. Nu descuraja! Ea este totdeauna sub puterea ta, adică să o poți răbda! De aceea îndrăznește! Este ca un lucru sigur, de care biblia vrea să nu ne îndoim.
  • Întotdeauna este un mijloc ca să ieșim din ea – niciodată nu este fără ieșire. Satan asta vrea să crezi, că nu mai ai ieșire. Oricât de întunecată ar părea o problemă, un lucru e clar, nu este fără ieșire. Cât va mai fi har pe pământ, mereu va fi o ieșire! Este un lucru de migală, este adevărat, ca să cauți ieșirea, dar ea este! Este un lucru te timp ca să o găsești, dar ea este!

Dacă știi aceste două lucruri ar trebui să ai pace, să știi că lucrurile sunt stabile și rezonabile, trebuie să fii și tu silitor și să le rezolvi. Ai două asigurări, sunt alese de Dumnezeu cum trebuie, și au soluții toate. Ce vrei mai liniștitor de atât? Să fim mulțumitori și muncitori, să nu disperăm niciodată orice ar fi, mereu să alergăm la Hristos, să ne ierte de păcat, daca avem, sau să ne dea Duhul Sfânt ca să vedem calea. Să facem acea muncă migăloasă, în care să găsim soluția, pentru asta trebuie cercetare, trebuie studiu, analiză peste analiză, după analiză uneori. Asta este! Este mai costisitor, dar dacă știi că totdeauna este o ieșire, cum vrei mai mult respect pentru munca ta? Caută, că vei găsi!

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Florin Stoica