Cartea neamului lui Isus Hristos – Matei 1,1-17

La începutul evangheliei lui Matei ne este prezentată spita neamului Domnului Isus Hristos după Iosif. În Luca este prezentată spița neamului după Maria, de aceea sund diferențe.

Evanghelistul Matei ne spune:

”de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.  (Matei 1:17)”

Toată această simetrie ne învață ceva despre Dumnezeu:

  1. Dumnezeu este ordonat – nu face nimic la întâmplare. Chiar dacă uneori slujitorii, sau oamenii lui Dumnezeu nu fac voia lui Dumnezeu, există totuși o ordine în tot ce face Dumnezeu. Uitați-vă cât de egal a rânduit Dumnezeu lucrurile de la Avraam la David, de la David în Babilor și din Babilor până la Hristos.
  2. Dumnezeu este echilibrat – Chiar dacă aceste perioade am putea să le notăm ca și valoare: De la Avraam, avem patriarhii, de la David avem câțiva împărați, parcă am spune că nu sunt așa de importanți ca în prima perioadă, iar din Babilon avem și mai puține exemple: Daniel, Ezra, Neemia etc. Cu toate că noi am putea să le cântărim în mintea noastră, aceste perioade sunt echilibrate în planul lui Dumnezeu, egale ca și număr de neamuri. Dumnezeu este un Dumnezeu al egalității, al acelorași drepturi pentru toți.
  3. Dumnezeu este în control – Chiar dacă unii oameni au trădat, l-au lepădat pe Dumnezeu, foarte interesant este de observat că Dumnezeu nu a pierdut controlul, el și-a numărat în continuare numărul de neamuri. Asta aduce un plus de admirație și închinare la adresa lui Dumnezeu, pentru că El nu pierde controlul planului său dacă eu mă pun împotrivă și chiar am libertatea de la El să fac ce vreau. Lucrurile acelea mă vor afecta pe mine, dar nu pe Dumenzeu. El este în control tot timpul, a fost și atunci când cu potopul, a fost și pe vremea lui Absalom, a fost și pe vremea Esterei, așa este și acum pe vremea decadenței morale tot mai mari și mai legiferate a generației noastre.

Să fim credincioși lui Dumnezeu cu încredere, nimic nu se pierde din ceea ce faci pentru Dumnezeu, ci totul se adună într-o cunună veșnică de slavă!

Să fiți binecuvântați!