Rugăciune pentru țară

1 Timotei 2:1-3 “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ”

 

Apostolul Pavel ne îndeamnă să mijlocim pentru cei înălțați în dregătorii, iar în Romani 13 ne spune că dregătoriile vin de la Dumnezeu.

Luther numea statul este mâna stângă a lui Dumnezeu, iar biserica mâna dreaptă, pentru că oferă mântuirea, viața viitoare. Statul se ocupă de viața aceasta, biserica de viața viitoare.

 

Statul independent de credința lui: Romani 13:4 “El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. “

 

Dumnezeu a dat oameni care au slujit statul cum a fost Iosif, Daniel, Estera. Oamenii aceștia și-au slujit țara în care au stat cu devotament și au atras binecuvântarea lui Dumnezeu peste aceste state, imperii. Să ne rugăm pentru țara noastră, să nu o asociem cu lumea, să ne rugăm pentru țară, să iasă “lumea” din ea și să intre tot mai mult Hristos. Să fim lumini și sare, modele și pietre de sprijin pentru oameni.

 

Dumnezeu să binecuvinteze România în Hristos!

 

Ieremia 29:7 “Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’ “