Scara cerului

Suntem la început de an și calendarul de predicare este în Geneza. Săptămâna aceasta vorbim din Geneza 28, unde Iacov vede scara cerului într-un vis.

În versetul 10 vedem mai întâi că Iacov fugea de mânia lui Esau – De aici deducem că ceea ce facem astăzi dictează viitoul nostru. Iacov era singur într-un câmp și urma să doarmă cu capul pe o piatră, de ce? Pentru că faptele lui îl adusese aici. Să luăm seama la ceea ce facem, că atungi când facem rău, viitorul nostru este mai limitat, când facem bine, suntem mai liberi. Iacov era limitat să nu mai doarmă în casa tatălui său, pentru că greșise înaintea lui Esau.

În versetul 12 avem vizul lui Iacov – Din visul acesta învățăm în primul rând că cerul și pământul nu sunt fără o legătură între ele. Există o cale spre cer, Isus Hristos! Sunt oameni care trăiesc de ca și cum pământul nu mai are nici o șansă, nici o legătură cu cerul. Acest lucru nu este adevărat, trebuie doar să căutăm din toată inima. Apoi vedem îngerii urcând și coborând. Asta ne arată că Dumnezeu își trimite zilnic slujitorii lui să lucreze pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, noi însă trebuie să îi identificăm și să îi urmăm.

În versetul 13 Dumnezeu îi vorbește lui Iacov – Pământul acesta ți-l voi da ție! Trebuie să spunem că nu îl dăduse nici lui Avraam, deși îi promisese, nici lui Isaac, nici lui Iacov avea să nu i-l dea, și 400 de ani fii lui nu îl primesc, dar… după 440 de ani prin Iosua Dumnezeu își împlinește făgăduința! Chiar dacă întârzie, ceea ce ți-a spus Dumnezeu, așa va fi, să nu te îndoiești niciodată! I-a primis că sămânța lui fa fii ca pulberea pământului. Din nou subliniem că evreii niciodată nu au fost mulți pe pământ, dar… de la Hristos în sus, cei ce se numesc fii lui Iacov spirituali, dar reali, sunt ca pulberea pământului pe pământ, mai numeroși decât poporul Chinez.

În versetul 20-22 Iacov face un jurământ lui Dumnezeu – Dacă Dumnezeu îl va păzi, dacă Dumnezeu va îngriji de el, și dacă Dumnezeu îl va duce în pace în casa tatălui său, atunci se va preda pe de plin lui Dumnezeu. Adică Domnul va fi Dumnezeul lui. Fraților, de fapt, atunci când ne predăm Domnului, doar atunci noi primim protecție cu adevărat: Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. (Ioan 10:28), atunci primim cele necesare: Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33) și atunci vom ajunge în casa tatălui nostru: În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. (Ioan 14:2)

Să ne predăm deplin lui Dumnezeu!