La început de an

Dragi frați și surori,

suntem la început de an 2016. Ași vrea să întăresc ce este cel mai important pentru fiecare dintre noi potrivit cuvântului. Dumnezeu ne-a dat multe făgăduințe în cuvântul Său și toate în El sunt ”da” și ”Amin”. (2Corinteni 1,20) Viteza cu care aceste făgăduințe se împlinesc în viața noastră depinde de patru lucruri în general (Fapte 2,42):

Cuvântul – Fiecare biserica are o metodă de citit, un principiu, un plan. Vă propun anul acesta să citim cu toții cel puțin cinci capitole pe zi. Cei ce vor mai mult, sunt liberi să o faca. Dacă vom citi în felul acesta, mintea noastră se va umple de gândurile lui Dumnezeu, vom fii mai tari în ispite și în îngrijorări, vom lua decizii mai înțelepte! Aceste capitole pot fi citite în cincisprezece minute, aproximativ. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.(Coloseni 3:16)

Părtășia – Frații mei, nu este bine să nu venim vinerea tot anul la biserică! V-o spun cu dragoste și respect. Nu este bine că sunt îngăduitor cu asta. Ar trebui să venim fiecare măcar înaintea Cinei vineri la rugăciune! Felicit pe cei de lucrează în schimburi, iar când pot vin la adunare! Dacă vii duminică dimineața și nu vii seara, personal, cred că nesocotești închinarea pe care ai avut-o dimineață! Nu duci la bun sfârșit ce ai început de dimineață cu Dumnezeu! Nu vorbesc aici de excepții, sau deplasări din oraș. O mare binecuvântare sunt cei implicați în diverse grupe mici, felicitări! Părtășia este iubirea de frați, este porunca aceea specială încredințată ucenicilor – Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. (Ioan 13:34)

Frângerea pâinii – Asta presupune sfințenie. Să veghem asupra noastră să nu păcătuim sub nici o formă. Binecuvântările sunt valabile doar pentru aceia ce trăiesc în ascultare și curăție. Să nu ne mâniem, să nu cârtim, să luăm toate lucrurile ca din mâna lui Dumnezeu și să lăsăm în cele din urmă toate lucrurile în mâna lui Dumnezeu, să nu ne încărcăm cu un păcat din pricina altora. Să facem voia lui Dumnezeu în toate lucrurile, dar să lăsăm rezultatele în seama lui Dumnezeu. Dumnezeu va răsplăti tuturor la fir de păr. Să nu fim nemulțumiți și să ne ferim de cei răi! Să nu uităm ce ne spune Dumnezeu: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”! (1 Petru 1:16)

Rugăciune – Rugăciunea este puterea credinciosului. Studiul este slovă moartă dacă nu este rugăciunea. Rugăciunea nu înseamnă nici o acțiune, ideea este să facă Dumnezeu ceva pentru noi. Important este cât stai înaintea lui Dumnezeu. Domnul nu i-a spus lui Petru ce să facă atunci când se roagă, l-a întrebat doar atât: „Simone… Un ceas n-ai fost în stare să veghezi?” (Marcu 14:37) Dumnezeu înțelege și cuvintele, atitudinile și suspinurile noastre. Haideți să ne propunem în anul acesta ca fiecare din noi, să ne rugăm cel puțin un ceas. Cine dorește, poate să împartă acest timp, dar eficiența maximă este să fie un ceas legat. Găsiți-vă timpul potrivit, dimineața, sau seara, sau la prânz undeva, dar să fiți într-un loc ferit, în care să nu puteți fi deranjați măcar un ceaș. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii. (1 Petru 4:7)

În lipsa acestor lucruri, Dumnezeu uneori intervine cu necaz, încercare, pentru a ne apropia de Sine și ca să nu fim judecați odată cu lumea. (1Cor. 11, 30-32) Binecuvântarea e mai bogată atunci când avem un duh de bunăvoință.

Este bine ca relația noastră cu Dumnezeu să fie concretă, măsurabilă, palpabilă, de aceea am căutat să fiu cât mai explicit. Vremurile sunt așa de tulburi la nivel internațional, cea mai bună reacție din partea noastră este să ne apropiem și mai mult de El. …cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe! (Apocalipsa 22:11)

Domnul să vă binecuvinteze pe toți!

Cu dragoste în Hristos,

Florin Stoica